Tuesday, January 5, 2016

BUY /KÖP: ADLIBRIS

This  book consists of a series of closeups of Gothenburg. It is no history book but, hopefully, it will generate some curiosity about our city. When you walk in a city like London you are struck by Britain’s colonial past and its enormous wealth which manifests itself in buildings and institutions all over the city. When you walk in “Little London” as Gothenburg is often called, one is keenly aware of its importance as the best fortified city in Northern Europe. Two forts still watch over it. Remnants of the seventeenth century wall, and the meandering moat are a reminder of the city’s military past. 
Positioned on the West coast of Sweden, Gothenburg was once a world leader in ship building and shipping and evolved naturally into a merchant’s city. The English and Scottish heritage here is very important. There are clues and traces everywhere. One has only to look. 
Denna bok består av en rad närbilder från Göteborg. Det är ingen historiebok men förhoppningsvis kan den skapa att intresse för vår stad. När man promenerar i en stad som London slås man  av Storbrittaniens förflutna som kolonialmakt och dess enorma välstånd som är synligt i byggnader och institutioner över hela staden. När man promenerar i “Lilla London” som Göteborg ofta kallas, påminns man ofta om Göteborgs betydelse som den bäst befästa staden i norra Europa. Två fästningar vakar fortfarande över staden. Rester av 1600-tals befästningarna och kanalerna påminner oss om stadens militära betydelse.
Eftersom Göteborg ligger på Sveriges västkust utvecklades här en gång en världsledande varv och rederinäring. Göteborg blev naturligt till en köpmännens stad och det engelska och skotska arvet är betydande.Det finns spår och ledtrådar över hela staden. Man behöver bara titta.Sample pages below / Några exempel på sidor nedan

BUY /KÖP: ADLIBRIS

BUY /KÖP: ADLIBRIS
BUY /KÖP: ADLIBRIS

About Leif Södergren

Contact: lemongulch(at)yahoo.com


Don't miss:A GARDEN IN GOTHENBURG
by Leif Södergren
(also in English and Swedish)

.